Att köra bil på Island

Att färdas med bil är lätt på Island. I inlandet bör man dock ha både en bil med 4-hjulsdrift och kunskap om lokala förhållanden. Redan på ett par dagar hinner du utforska en hel del av Islands spektakulära landskap och besöka spännande sevärdheter. Om du hyr bil för en längre period, kan du komma runt hela ön längs ringvägen som följer strandlinjen. Man bör ha en vecka på sig för att ta sig runt. Sträckan är ca 1350 km och vägarna är inte riktigt lika bra som i Sverige, men man blir rikligt belönad för de flesta av Islands attraktioner passeras på vägen.Smidigast är att välja ett färdigt bilpaket som inkluderar både hyrbil och boende.Bilkörning på Island skiljer sig inte mycket från Sverige. Vägarna i städerna är oftast asfalterade, och på landsbygden är det vanligt med grusvägar. Vägförhållanden varierar dock kraftigt. Hastighetsgränsen i tätorter är 50 km/h på grusvägar 80 km/h och på asfalterade vägar 90 km/h. Det inre delen av ön är öde och där är en terrängbil nödvändig. Att använda mobiltelefon utan handsfree är förbjudet under körning.

 

Bensinstationer

De flesta bensinstationer kring Reykjavik är öppna dagligen till 23.30. Öppettiderna utanför Reykjavik kan variera. De flesta stationer i Reykjavik och i andra större orter accepterar VISA-kort och kontanter.

 

Vägarna i inlandet

De flesta av vägarna i inlandet är grusvägar. Ytskiktet på grusvägar - i synnerhet vid kanterna – är inte så stabilt, så vi råder dig att köra med försiktighet och sänka hastigheten vid möte. Vägarna i inlandet är också ofta mycket smala och hastighetsbegränsningarna låga. Ofta blåser det kraftigt så resan tar ibland längre tid än väntat. Många broar är så smala att bara ett fordon åt gången kan passera. För mer information om vägförhållanden, ring +354-1777, dagligen från 08.00-16.00 eller gå in på www.road.is.

 

Att köra i högländerna och korsa floder

Det är förbjudet att köra med hyrbil på onumrerade vägar. Personbilar och 2wd fordon är förbjudna på alla vägar som är F-markerade på allmänna kartor. Detta gäller även för Kjöluria (väg 35) och Kaldidalur (väg 550). Försäkringen täcker inte skador på bilens chassi eller skador uppkomna till följd av att man korsat flod eller kört i flod. Körning utanför markerade vägar är förbjudet enligt naturvårdslagen.

 

Tänk på att botten i glaciärfloderna kan variera. Varma dagar ökar vattenflödet under dagen. Ofta är det mindre vatten på morgonen. Kraftigt regn påverkar vattenflödet och omöjliggör ofta överfart, även för stora, välutrustade bilar. Allvarliga incidenter har inträffat när bilister har missberäknat kraften i vattenflödet. Innan överfarten bör man alltid bedöma djupet, botten och flödet genom att vada. Om det inte går att vada över floden så bör man heller inte försöka köra över. Försök få hjälp från erfarna förare och se hur och var de korsar floden. Det är endast tillåtet att korsa floder med fyrhjulsdrivna terrängfordon, såsom bilarna i kategori G, H, IX och O. Se alltid till att 4-hjulsdriften är påslagen vid överfarten. Korsa floden bestämt men mycket långsamt på första växeln och använd en långsam 4-hjulsdrift om sådan finns.

 

Bergs- och inlandsvägarnas öppettider

Många av vägarna i inlandet är stängda fram till slutet av juni, ibland ännu längre på grund av dåligt väder. När vägarna öppna för trafik, kan endast fyrhjulsdrivna fordon användas. När du bokar en hyrbil, se till att du valt fordon som uppfyller kraven ifall du planerar att köra på dessa vägar. På en del bergsvägar rekommenderas att två eller fler fordon färdas tillsammans. Innan du reser, ta reda på så mycket som möjligt om vägförhållanden, t ex hos resebyrån, på Islands turistbyrå eller på Public Road Administration, tel +354-1777, dagligen från 08.00 till 16,00 eller gå in på www.road.is. Ta alltid en bra karta med dig!Böterna för fortkörning är höga på Island! Se till att hålla dig inom hastighetsbegränsningarna och anpassa hastigheten beroende på omständigheterna.