Reseförsäkringar

Vi rekommenderar starkt att du tecknar reseförsäkring och avbeställningsskydd. Vega Resor samarbetar med Gouda Reseförsäkring, som är ett av Sveriges största reseförsäkringsbolag, och och du kan enkelt teckna din försäkring hos oss.

Goudas Reseförsäkring ger dig full trygghet under din resa. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av Goudas egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Allt för att du ska känna dig trygg under resan!

Reseförsäkring
Det här alternativet väljer du när du behöver en reseförsäkring från första dagen på din resa. Det kan vara att din hemförsäkring inte har ett tillräckligt bra skydd för eller du saknar omfattning för någon aktivitet du planerar att företa. Goudas Alarmcentral hjälper dig under hela försäkringsperioden vid händelse av en olycka eller vid akut sjukdom.

Komplement till hemförsäkring
Det här alternativet kompletterar det reseskydd du redan har i din hemförsäkring. Det är hemförsäkringen som har det primära ansvaret under resans första 45 dagar. Därför är det viktigt att du kontrollerar att den är tillräcklig för just ditt ändamål. Med Goudas komplement får du en olycksfallsförsäkring samt ett självriskskydd under resans första 45 dagar, vilket innebär att försäkringen kan ersätta den självrisk du har i din hemförsäkring om något händer under resan.

Läs mer här: gouda-sverige-forkop-reseforsakring-maj17

Avbeställningsförsäkring
Försäkringen kan tecknas för alla resor eller arrangemang som har ett pris enligt fastställd prislista. Du kan själv välja om du vill försäkra hela reskostnaden eller delar av den. Det går att inkludera kostnader för hotell, transfer, hyrbil och andra tillhörande reskostnader. Högsta möjliga belopp att försäkra är 500 000 kr.

OBS! Avbeställningsförsäkring skall tecknas tillsammans med handpenning.

Ingen självrisk
Goudas Avbeställningsförsäkring gäller utan självrisk.

Grundskydd
Försäkringen gäller bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av att:

  • du eller någon annan i ressällskapet som har Goudas Avbeställningsförsäkring drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
  • någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall (se definition av nära anhörig i villkoret)
  • det uppstår brand eller inbrott i din bostad
  • du blir uppsagd från en heltidsanställning
  • du inte kan genomföra en vaccination inför resan pga. medicinska skäl
  • du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
  • ansökan om skilsmässa har inlämnats efter att försäkringen tecknats

Tillägg – Förlorat syfte med resan

Försäkringen täcker även för eventuella ombokningskostnader om du drabbas av någon av ovan angivna händelser, vilket gör att du istället för att avbeställa din resa, bokar om den.

Läs mer här: gouda-sverige-for-och-efterkop-avbestallning-2031-sep17